Wyniki konkursu fizycznego „Kinematyka”.

Cele konkursu:

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu fizyki,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi, a zwłaszcza fizyką,
  • rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań,
  • ujawnianie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, rozbudzanie potrzeby samokształcenia i doskonalenia,
  • kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz weryfikacji zdobytych informacji,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości.

W konkursie wzięło udział 6 uczniów klas siódmych.

Za największą liczbę punktów przyznano następujące miejsca:

I miejsce  Michał Szczygielski

II miejsce Mikołaj Niewęgłowski

III miejsce Michał Gajaszek

Uczniowie uzyskali cząstkowe oceny z fizyki.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i gratulujemy wyników J.

Komisja konkursowa:

Paulina Korlaga

Ewa Mróz

Author: admin