Psycholog

Hanna Klimuszko – psycholog

wtorek: 8.00-15.00

środa: 8.00-10.30

czwartek: 9.00-12.00

piątek: 8.30-12.00

dyżur dla rodziców: piątek 9.00-10.00

Psycholog szkolny

– podejmuje działania diagnostyczne w stosunku do zgłaszanych dzieci

– diagnozuje potencjalne możliwości uczniów

– analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz trudnych zachowań

– podejmuje działania profilaktyczne

– współpracuje z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych

– współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas

– prowadzi poradnictwo psychologiczne i psychoedukację

ZAPRASZAM

Dzieci

– masz trudności z nauką lub w kontaktach rówieśniczych

– nie czujesz się w szkole bezpieczne

– dzieję się w Twoim życiu coś, czego nie potrafisz zrozumieć lub z czym nie możesz sobie poradzić

– w domu dzieje się coś, co utrudnia dobre funkcjonowanie

Rodziców

– niepokoją Państwa jakieś zachowania dziecka

– pojawiają się trudne zachowania

– dziecko stało się nagle ciche i bardzo spokojne

– potrzebujecie Państwo porady

Nauczycieli

– doświadczacie Państwo trudności w pracy z uczniem

– zauważacie konflikt między uczniami w klasie

– szukacie Państwo nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii

„Psychologa obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej”– Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa

Author: admin