Drużyna harcerska

Kamiński Michał junior

Michał Kamiński jr urodził się 2 stycznia 1902r. w Łukowie. Uczęszczał do Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie (obecnie Liceum Ogólnokształcące). Uczył się również w szkole muzycznej w Łukowie. Mieszkał w budynku ówczesnego kina „Corso” (obecnie kino „Oaza”). Był odważny i wytrwały.
W wieku 12 lat samodzielnie, autostopem dotarł z Łukowa do Petersburga, gdzie mieszkała jego ciotka. Zwiedził również Kaukaz.
1929, gdy zmarł jego Ojciec, przejął po nim prowadzenie pracowni termoplastyczno – zoologicznej. Jeszcze przez szereg lat po II wojnie światowej zajmował się, początkowo częściej, a później dorywczo preparowaniem zwierząt, ptaków itp. Eksponaty z jego pracowni zasilały pracownie szkolne w Łukowie i w powiecie. Był poliglotą; znał język angielski, rosyjski, niemiecki i francuski. 10 lipca 1929 r. ożenił się z Anną Potasińską.
W czasie II Wojny Światowej pomagał dzieciom, partyzantom i Żydom. Był także zapalonym myśliwym. W 1945 roku założył Kółko Myśliwskie. Jeździł na polowania do lasów w okolicy Sarnowa, Radoryża – Smolany, Burca i Okrzeji. Po II wojnie światowej w 1946 r., gdy reaktywowano w Polsce stowarzyszenie łowieckie, był głównym inicjatorem założenia powojennego związku łowieckiego na terenie powiatu łukowskiego. Jednak nade wszystko dał się poznać jako działacz społeczny, regionalista i korespondent, biorący czynny udział w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym miasta Łukowa i Ziemi Łukowskiej. Organizował lub był współorganizatorem stowarzyszeń, imprez kulturalnych, sportowych i innych. Był inicjatorem odbudowy spalonego w 1944 r. budynku Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Ogniwo” oraz członkiem Rady Społecznej Powiatowego Domu Kultury. Współorganizował w 1947 r. Towarzystwo Miłośników Sztuki oraz działał we władzach tego Towarzystwa. Należał do Koła Miłośników Historii Łukowa i Ziemi Łukowskiej, powstałego z inicjatywy Leona Klimeckicgo w 1956r. Koło to przystąpiło do organizowania Muzeum Ziemi Łukowskiej. Wiele pracy w jego urządzenie włożył obok Klimeckiego także Michał Kamiński. Został wybrany do pierwszych władz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, powstałego w 1957r. na Zjeździe Wychowawców i Wychowanków Łukowskich Szkół Średnich. Założył i prowadził „Chór myśliwych”. którego występy cieszyły się dużym powodzeniem. Komponował też pieśni o tematyce łowieckiej.
Michał Kamiński będąc korespondentem pisał artykuły do prasy lokalnej, m. in. Do „Życia Podlasia” czy „Sztandaru ludu”. Towarzystwo Przyjaciół Sztuki brało udział w organizacji w 1949 r. czterech wystaw, w tym sztuki starożytnej oraz przemysłu i sztuki Ziemi Łukowskiej. O tej ostatniej ukazał się jego artykuł w „Życiu Podlasia”. W 1944 roku został wybrany na radnego pierwszej po wyzwoleniu Miejskiej Rady Narodowej.
Michał Kamiński zmarł 31 stycznia 1959 roku, w wieku 57 lat. Na jego pogrzebie 3 lutego przemawiał m. in. dr Ryszard Kaszubski – lekarz, społecznik. Michał Kamiński został pochowany na cmentarzu w Łukowie obok Ojca.

Rok-2014.pdf (1061 pobrań )   Rok-2013.pdf (1046 pobrań )   Rok-2012.pdf (990 pobrań )   Rok-2011.pdf (1015 pobrań ) Rok-2010.pdf (1042 pobrania )

Author: admin