Baza lokalowa szkoły

SZKOŁA DYSPONUJE:

 • 5 salami dla oddziałów przedszkolnych
 • 8 salami dla edukacji wczesnoszkolnej
 • 2 pracowniami komputerowymi (jedyna w Łukowie pracownia 25 stanowiskowa)
 • 3 multimedialnymi pracowniami językowymi
 • 12 pracowniami przedmiotowymi
 • świetlicą (oddzielną dla oddziałów przedszkolnych)
 • biblioteką szkolną
 • stołówką z zapleczem kuchennym
 • kuchnią
 • pełnowymiarową halą sportową
 • salką gimnastyczną dla edukacji wczesnoszkolnej
 • salą lustrzaną do gimnastyki korekcyjnej
 • kompleksem boisk sportowo-rekreacyjnych „Orlik”
 • boiskiem lekkoatletycznym
 • gabinetami pedagoga, psychologa i logopedy
 • gabinetem higieny szkolnej.
W kompleksie szkoły znajduje się kryta pływalnia. Placówka jest urządzona funkcjonalnie, tworząc właściwe warunki do rozwoju uczniów.

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *