Czytelnia multimedialna

1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
2. Do czytelni należy wchodzić spokojnie i z czystymi rękami.
3. Wchodząc do czytelni plecaki i teczki należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
4. W czytelni obowiązuje cisza.
5. Zbiory biblioteki są własnością nas wszystkich.
6. Nie kalkuj rysunków i map, aby nie niszczyć książek.
7. Zachowaj porządek w miejscu, w którym jesteś.

Biblioteka wyposażona jest w zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, uzyskane w ramach programu „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to cztery komputery z dostępem do internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne: laserowa drukarka-skaner-kopiarka. Komputery posiadają zainstalowany pakiet Microsoft Office Professional 2007, nagrywarkę DVD oraz następujące programy multimedialne:

  • uniaPowszechna encyklopedia PWN 2007, w tym:

– geograficzny atlas świata
– historyczny atlas świata
– mapa nieba

  • Słownik języka polskiego PWN 2006

Centrum posiada podręczny katalog edukacyjnych portali i stron internetowych. Dostęp do sprzętu wymaga przestrzegania regulaminu, jest bezpłatny, z wyjątkiem kosztu materiałów do powielania.

 

Regulamin czytelni multimedialnej
multi

 

  1. Z internetowego centrum informacji multimedialnej (ICIM) mogą korzystać uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły.
  2. Komputer w centrum służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece szkolnej.
  3. Z Internetu można korzystać wyłącznie przed lub po zajęciach lekcyjnych, maksymalnie 1 godzinę.
  4. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
  5. Przed korzystaniem z komputera należy koniecznie:
    – wpisać się do rejestru użytkownika
    – sprawdzić stan sprzętu i zgłosić bibliotekarzowi wszelkie usterki i nieprawidłowości.
  6. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się nie więcej niż dwie osoby.
  7. W ICIM obowiązuje kategoryczny zakaz:
    – instalowania programów
    – usuwania programów zainstalowanych
    – korzystania ze stron o treści brutalnej itp.
    – korzystania z komunikatorów, jak Gadu-Gadu itp.
    – manipulowania przy gniazdkach, przewodach, wyłącznikach itp.
    – spożywania posiłków i picia napojów.
  8. Przed kopiowaniem materiałów z Internetu należy sformatować dyskietkę, pamięć USB (PenDrive) lub płytę CD-RW u bibliotekarza lub korzystać z dysków wymiennych zakupionych w bibliotece szkolnej.
  9. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z zakazem korzystania z ICIM przez czas określony przez bibliotekarza.

multi1

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *