Rada Rodziców

Iwona Zalewska
Przewodniczący
Agata Ogrodnik Z-ca przewodniczącego
Agnieszka Matejek Sekretarz
Zofia Turyk Skarbnik
Agnieszka Klewek Członek
Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy, niezbędnych do wspierania działalności szkoły, służących całej jej społeczności. Na spotkaniu Rady Rodziców 17 września 2020 roku ustalono wysokość składki na rok szkolny 2020/2021:
I dziecko – 40 zł, II dzieci – 60 zł, III i więcej dzieci – 70 zł

Jeżeli mają Państwo ciekawe pomysły, propozycje nowych rozwiązań, chcieliby Państwo zgłosić jakiś problem lub po prostu zainteresować Radę Rodziców określonym zagadnieniem prosimy o kontakt: rada.rodzicow.szkola5@wp.pl

Iwona Zalewska tel. 785 779 905
Zofia Turyk tel. 694 394 259

Regulamin-Rady-Rodziców-2019_2020.pdf (557 pobrań )

Author: admin