UKS „Piątka”

22 września 1989 r. rozpoczął swą działalność Szkolny Klub Sportowy „Piątka”. Początki były trudne, gdyż brak bazy sportowej ograniczał rozwijanie szerszej działalności. Powstały jedynie sekcje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców oraz ogólnorozwojowa dla dziewcząt z klas młodszych. Z czasem SKS nabierał rozmachu, uruchamiał nowe grupy sportowe i wyposażał je w najbardziej potrzebny sprzęt. Na niwie sportowej zaistniały piłkarki ręczne, mozolnie doskonalili się piłkarze i lekkoatleci. Pierwsze sukcesy, choć niezbyt jeszcze imponujące, stanowiły jednak dobry prognostyk na przyszłość. Funkcję Przewodniczącego SKS pełnił p. Jerzy Kożuch.

28 marca 1995 r. założono w szkole kolejną organizacją sportową – Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”. Mając już odpowiednio ukształtowaną bazę UKS mógł od razu rozwinąć szeroko zakrojoną działalność, na której efekty nie trzeba było długo czekać. Dzięki zaangażowaniu władz miasta, nauczycieli i rodziców udało się zorganizować i przeprowadzić szereg ciekawych imprez sportowo-rekreacyjnych głównie o charakterze zapaśniczym. Funkcję Prezesa Klubu pełniła Ewa Bielecka, Sekretarzem był p. Jerzy Kozłowski, a w skład Zarządu wchodziły między innymi pani Ewa Długołęcka i Zofia Sapierzyńska oraz panowie Bogdan JazurekWładysław Swiętochowski, Zygmunt Piekarski, Kazimierz Kozłowski i inni.

WŁADZE KLUBU:

Lata 2000 – 2004
ZARZĄD:
Bogdan Kucharski – Prezes
Jerzy Kożuch – Sekretarz
Jerzy Kozłowski – członek
Dariusz Cabaj – członek
Dariusz Tubelewicz – członek
KOMISJA REWIZYJNA
Ewa Długołęcka
Danuta Zabłocka
Artur Głębicki

Lata 2005 – 2006
ZARZĄD:
Sławomir Badurka – Prezes
Ryszard Grochowski – Sekretarz
Jerzy Kozłowski – członek
Jerzy Kożuch- członek
Bogdan Pietrzak – członek
KOMISJA REWIZYJNA
Ewa Długołęcka
Elżbieta Zabłocka
Artur Głębicki

Lata 2007 – 2008
ZARZĄD:
Sławomir Badurka – Prezes
Ryszard Grochowski – Sekretarz
Jerzy Kozłowski – członek
Jerzy Kożuch – członek
Dariusz Cabaj – członek
KOMISJA REWIZYJNA
Ewa Długołęcka
Elżbieta Zabłocka
Artur Głębicki

W dniu 30. 04. 2009 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze UKS „Piątka”, na którym dokonano wyboru władz Klubu na nową kadencję.
W skład Zarządu weszli:
Jerzy Kołodyński – Prezes
Ryszard Grochowski – Sekretarz
Jerzy Kożuch – członek
Dariusz Cabaj – członek
Jerzy Kozłowski – członek
KOMISJA REWIZYJNA
Ewa Długołęcka
Elżbieta Zabłocka
Artur Głębicki

W dniu 24. 04. 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo ? Wyborcze Uczniowskiego Klubu Sportowego ?Piątka? przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie. W wyniku przeprowadzonego głosowania i ukonstytuowania się ustalono skład władz Klubu.

Marek Żurawski – Prezes
Grochowski Ryszard – Sekretarz
Kożuch Jerzy – Członek
Głębicki Artur – Członek
Sapierzyńska Zofia – Członek

Natomiast komisję rewizyjną utworzyły następujące osoby:
Długołęcka Ewa – Przewodniczący
Zabłocka Elżbieta – Sekretarz
Cabaj Dariusz – Członek.
Zgodnie z statutem UKS ?Piątka? kadencja władz klubu trwa dwa lata.

W dniu 24. 04. 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo ? Wyborcze Uczniowskiego Klubu Sportowego ?Piątka? przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie. W wyniku przeprowadzonego głosowania i ukonstytuowania się ustalono skład władz Klubu.

Marek Żurawski – Prezes (do 25.01.2018 r.)
Grochowski Ryszard – Sekretarz
Kożuch Jerzy – Członek
Głębicki Artur – Członek
Sapierzyńska Zofia – Członek

Natomiast komisję rewizyjną utworzyły następujące osoby:
Długołęcka Ewa – Przewodniczący
Cabaj Dariusz – Sekretarz
Zabłocka Elżbieta – Członek.
Zgodnie z statutem UKS ?Piątka? kadencja władz klubu trwa dwa lata.

Author: admin