Stołówka szkolna

Informacja dotycząca płatności za posiłki w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie w miesiącu czerwiev 2024 r.

Płatność za obiady szkolne proszę dokonać od 01.06.2024 r. do 06.06.2024 r.

Abonament za zupę: 2,5 x 13 = 32,50 zł

Abonament za obiad (zupa i drugie danie): 5,5zł x 13 dni = 71,5 zł

Wpłaty proszę dokonać na konto szkoły:

38 9206 1048 7103 0339 2000 0060

Wpłata nie powinna wpłynąć przed 1.06.2024 r.

(w tytule przelewu proszę wpisać:opłata za obiad, imię i nazwisko dziecka oraz klasę ucznia i miesiąc, którego dotyczy wpłata)

Wszystkie nieobecności dzieci proszę zgłaszać telefonicznie na nr 25 798 46 57, 512 169 573 lub osobiście u intendentki.

Odpis może być dokonany od pierwszego dnia nieobecności, o ile nieobecność została zgłoszona w danym dniu do godziny 8.30.

Informacja dotyczy zarówno dzieci szkolnych i przedszkolnych.

Płatność za posiłki w przedszkolu proszę o dokonanie od 5.06.2024 r. do 7.06.2024 r.

Z podwieczorkiem: 10 zł x 20 dni=  200 zł

Bez podwieczorka: 8 zł x  20 dni = 144 zł

czesne: obliczane na podstawie złożonej u wychowawcy grupy deklaracji.

Wpłaty za przedszkole proszę dokonać na wyżej wymienione konto szkoły.

WAŻNE!

Obiady są wydawane na podstawie ważnej, nie zniszczonej „karty obiadowej”. Uczeń ma obowiązek noszenia całej karty obiadowej. Duplikat karty obiadowej może zostać wydany tylko na podstawie pisemnego wniosku rodzica / opiekuna prawnego. 

Przedszkole:

Zapraszamy

Author: admin