Szkolne Koło Teatralne „Piątka”

teatr1

Szkolne koło teatralne „Piątka” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie działa już od 1999 roku. Jednym z zasadniczych celów edukacji polonistycznej jest przygotowanie ucznia do samodzielnej pracy nad sobą, rozbudzanie ciekawości, motywowanie do poszukiwań odpowiedzi na nurtujące pytania. teatr2Z polonistycznego punktu widzenia praca nad przedstawieniem, która rozwija i doskonali umiejętności mówienia, pisania, czytania jest pierwszym etapem przygotowującym młodego człowieka do występów na scenie życia. Najlepszym sposobem osiągnięcia tego celu jest szkolne koło teatralne.
Naszej działalności przyświeca motto Mauricea Debessea: „Twórczość małego dziecka jest zaspokojeniem istotnej potrzeby działania, ekspresji, realizacji”.
teatr9Dzieci bardzo lubią naśladować dorosłych, często identyfikują się z bohaterami literackimi lub filmowymi i kreują różne role. Jako nauczyciel języka polskiego staram się stwarzać im przeróżne sytuacje do tego, organizując dodatkowe zajęcia. W dzieciach mocno tkwi potrzeba działania i aktywności, której zawsze staram się wychodzić naprzeciw.
W procesie kształcenia osobowości dziecka nie może zabraknąć kontaktu ze sztuką, uwrażliwienia na jej piękno w szkole i w domu. Dlatego moi uczniowie oprócz pracy na zajęciach, wykorzystywania różnych form i technik edukacji teatralnej uczestniczą w przeglądach widowisk teatralnych organizowanych w Łukowskim Ośrodku Kultury, oglądają przedstawienia telewizyjne, wyjeżdżają do teatru, spotykają się z ciekawymi twórcami naszego regionu, przygotowują inscenizacje teatralne dla przedszkoli, ośrodków opiekuńczych oraz naszej społeczności szkolnej z udziałem dzieci, nauczycieli, rodziców i innych gości.
teatr5Aby dzieci mogły wykształcić w sobie postawę aktywnego uczestnictwa w życiu klasy, angażuję uczniów koła teatralnego do organizacji i udziału w konkursach recytatorskich na terenie szkoły, miasta i powiatu. Dzieci projektują i wykonują ogłoszenia i zaproszenia techniką komputerową. Koło teatralne jest doskonałym miejscem, w którym dziecko może się wyzbyć kompleksów, braku pewności i gdzie zdobywa się poczucie własnej wartości. teatr4Tu ćwiczy się również dbałość o wymowę, uczy się akcentowania wyrazów, modulacji głosem i właściwego oddechu. Zdobywa umiejętność posługiwania się dykcją, co stanowi środek porozumiewania się z innymi ludźmi. Ćwiczenia rozwijające pamięć sprawiają, że dziecko lepiej zapamiętując wiadomości, łatwiej wypowiada swoje zdanie i myśli oraz zwiększa się jego zdolność koncentracji. Rola którą dziecko kreuje na zajęciach chociaż na krótko pozwala mu zapomnieć o jego szkolnych niepowodzeniach i domowych kłopotach, pozwala rozładować napięcie. Akceptacja koleżanek i kolegów daje poczucie przynależności grupowej i dodaje animuszu nieśmiałym. teatr6Zajęcia teatralne rozwijają dziecko intelektualnie, wzbogacają jego świat mądrymi treściami, poszerzają słownictwo, rozwijają logiczne myślenie, kształcą pamięć i uwagę. Dzięki temu osiąga ono lepsze wyniki w nauce, głownie na lekcjach języka polskiego w zakresie pisania wypracowań, pozbywa się trudności w czytaniu oraz uzyskuje wyższe oceny z różnych przedmiotów. teatr7Udział w zabawie dziecka nadpobudliwego umożliwia mu ekspansję ruchową w formie ćwiczeń ruchowych, naśladowczych, mimicznych. Są zachowania niezbędne do odegrania roli, jednocześnie zaspakajają potrzebę ruchu dziecka. Koncentracja na wypowiadanych kwestiach i czynnościach scenicznych zmniejsza je chociaż na krótką chwile, do opanowania zbędnych ruchów.
Program szkolnego koła teatralnego „Piątka” to zabawa, przyjemność, pomysł na spędzenie wolnego czasu, ale przede wszystkim sposób na uaktywnienie wszystkich sfer psychicznych dzieci. Zajęcia w zależności od potrzeby odbywają się raz w tygodniu.
teatr8W naszym dorobku mamy między innymi takie widowiska jak:
Czerwony Kapturek,
Kopciuszek,
Mały Książe,
Kot w butach,
Królewna Śnieżka,
Calineczka,
Wiosna tuż…,
Agresji mówię-nie,
Czerwony Kapturek w krajach Unii Europejskiej,
Jaś i Małgosia w witaminowym świecie.

Opiekun: Elżbieta Gajek

Author: admin