Sztandar

Sztandar jest wzorowany na sztandarze wojskowym i składa się z następujących elementów: drzewca, głowicy i płata. Drzewiec uwieńczony jest głowicą. Do drzewca wbitych jest dwadzieścia gwoździ fundatorów sztandaru.

Głowica wykonana jest z mosiądzu i składa się z dwóch części: podstawa głowicy uwieńczona jest godłem państwowym – orłem w koronie. Na podstawie wyryty jest napis: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Słowa te symbolizują uniwersalne wartości, nawiązujące do tradycji sztandarów wojskowych oraz działalności patrona – bojownika o wolność Polski i zadeklarowanego demokraty.

      Płat stanowi prostokątna tkanina o wymiarach 110 cm x 120 cm. Obwiedziona jest złotymi frędzlami. Krótszy, górny bok płatu przymocowany jest do drzewca.
Prawa strona sztandaru w barwach narodowych poświęcona jest Ojczyźnie. Na środku czerwonego pola zamieszczone jest godło państwowe – srebrny orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem.

      Lewa, niebieska strona poświęcona jest szkole i jej bohaterowi. W centralnym punkcie płata znajduje się płonący kaganek oświaty. Wydobywający się z niego płomień w barwach narodowych symbolizuje zadania szkoły – szerzenie wiedzy i rozwijanie patriotyzmu. Nad kagankiem umieszczony jest srebrny napis „Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łukowie IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO”

      Tło sztandaru powstało z połączenia dwu barw: czerwieni symbolizującej tragiczną i bohaterską przeszłość narodu oraz koloru niebieskiego, symbolu niezgłębionej przestrzeni i bezmiaru czasu.

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *