O bibliotece

Biblioteka szkolna mieści się w sali 202A (na II piętrze), o powierzchni ok. 65 m2. Składa się z:

  • działu wypożyczeń, z którego udostępniane są do domu lektury obowiązkowe, inne pozycje literatury pięknej, w tym dla najmłodszych czytelników
  • małej czytelni w której można skorzystać z czasopism, księgozbioru podręcznego lub odrobić pracę domową
  • internetowego centrum informacji multimedialnej ? z 4 stanowiskami komputerowymi wykorzystywanymi do celów edukacyjnych.

Poniedziałek – 800-1500
Wtorek – dzień wewnętrzny – dzień bez wypożyczeń i zwrotów
Środa – 800-1500
Czwartek – 800-1500
Piątek – 800-1500

W bibliotece szkolnej pracują nauczyciele bibliotekarze: p. Jadwiga Rola, p. Grzegorz Gałach, p. Agnieszka Łazuga, p. Edyta Paszkowska. Koordynatorem pracy biblioteki szkolnej jest p. Jadwiga Rola.

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie służy wszystkim jej uczniom,
nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
Prawo do korzystania z niej posiadają także rodzice uczniów.
Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie


 

 1. Z biblioteki szkolnej powinni korzystać wszyscy uczniowie.
 2. Biblioteka szkolna służy ponadto nauczycielom, innym pracownikom szkoły i rodzicom.
 3. Czytelnicy wybierający książki posiadają wolny dostęp do półek, z wyjątkiem księgozbioru podręcznego.
 4. W bibliotece obowiązuje cisza.
 5. Książki należy szanować.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki.
 7. Nie wolno wynosić żadnej książki z biblioteki bez zgody bibliotekarza.
 8. Książki należy zwrócić najpóźniej do 3 tygodni od wypożyczenia (z wyjątkiem ferii).
 9. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki powinny być obowiązkowo zwrócone.
 10. Książkę zagubioną lub zniszczoną winien uczeń odkupić, względnie ofiarować podobną równowartościową.

Author: admin