PRZEDSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

CELE:

 1. Rozbudzanie zainteresowań poezją i popularyzacja twórczości Aleksandra Fredry (patrona roku 2023).
 2. Rozwijanie umiejętności recytatorskich wychowanków przedszkola.
 3. Kultywowanie i propagowanie kultury języka i piękna żywego słowa.
 4. Odkrywanie i promowanie uzdolnień artystycznych wśród dzieci.

REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z grup przedszkolnych „Motylki” i „Sówki” ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego.
 • Uczestnicy konkursu recytują wybrany fragment utworu „Paweł i Gaweł” Aleksandra Fredry.
 • Jury będzie oceniało: ogólny wyraz artystyczny występu, poprawność artykulacyjną mówiącego, zastosowanie przez recytującego odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu, pamięciowe opanowanie tekstu.
 • Laureaci otrzymają nagrody książkowe zakupione przez szkołę w tym celu ze środków pozyskanych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 • Konkurs odbędzie się 22.11.2023 r. o godz. 10.00 w przedszkolu.
 • Wyniki zostaną ogłoszone 23.11.2023 r. na stronie Szkoły.
 • Organizatorami są bibliotekarka szkolna Ewa Gładzikowska oraz wychowawczynie grup przedszkolnych „Motylki” i „Sówki”.

Author: admin