23 LUTEGO OBCHODZIMY OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

„Każdy z nas ma w sobie siłę, która nas prowadzi. Wystarczy tylko uwierzyć w nią”

Mahatma Gandhi

GDY MASZ PROBLEM NIE ZOSTAWAJ Z NIM SAM. ZWRÓĆ SIĘ DO RODZICA, NAUCZYCIELA, PEDAGOGA, PSYCHOLOGA.

NUMERY POMOCOWE

Całodobowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Dyżurnet.pl

801 615 005

(Pod tym numerem można zgłaszać informacje o nielegalnych i niepokojących treściach znalezionych w internecie lub przez stronę internetową www.dyzurnet.pl)

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

116 123

Centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 70 22 22

Numer alarmowy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia

112

Ogólnopolski Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

801 120 002

Telefon dla rodziców i nauczycieli Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

800 100 100

(od poniedziałku do piątku 12.00 – 15.00 – bezpłatna i anonimowa pomoc dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci przeżywających kłopoty i trudności takie jak: agresja, przemoc w szkole, cyberprzemoc, zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania)

Author: admin