„Budujemy przyjaźń”

Od września 2022 r. kontynuujemy realizację Dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych „Budujemy przyjaźń” w ramach programu wieloletniego „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Prowadzone są różne zajęcia zgodnie z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem uczniów. Poniżej zamieszczamy informację o rodzaju zajęć i nauczycielu prowadzącym.


Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze – Hanna Zawadzka – piątek

Zajęcia oligofrenopedagogiczne – Urszula Kleszcz – czwartek
Zajęcia informatyczne – Katarzyna Sujka – środa
Zajęcia sportowe – Paweł Głowacki – piątek

Author: admin