REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

1.Rekrutacja dzieci do świetlicy na rok szkolny 2024/2025 odbywa się od 20 maja i trwa do 10 czerwca 2024r.

2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – III, w szczególności dzieci rodziców pracujących.

3. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas IV. Decyzję  w tej sprawie podejmuje dyrektor na pisemną prośbę rodzica.

4. Rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do wypełnienia KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA, którą należy złożyć w świetlicy / sekretariacie szkoły.

5. Komisja kwalifikacyjna wywiesza listę przyjętych w dniu 14 czerwca 2024r.

6. Rekrutacja uzupełniająca trwa od 22 do 30 sierpnia 2024r. Karty należy składać do sekretariatu szkoły.

7. Komisja Kwalifikacyjna przedstawia listę przyjętych uczniów dnia 4 września 2024r.

8. Rodzic chcący zapisać dziecko do świetlicy w czasie trwania roku szkolnego zobowiązany jest złożyć Kartę i podanie do Dyrektora szkoły, który podejmie decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka .

Author: Magdalena Prokopowicz