Podsumowanie programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie w maju 2022 r. przystąpiła do realizacji zadania „Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Budujemy przyjaźń” w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” na podstawie porozumienia nr 1171 zawartego w dniu 21.04.2022 r. w Lublinie, pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Miastem Łuków. Zakończenie programu nastąpiło 19 grudnia 22 r. Odbyło się również uroczyste podsumowanie realizacji zadania, na które zostały zaproszone dzieci wraz z opiekunami. Przybyła również pani koordynator z Urzędu Miasta Renata Woźniak, którą bardzo serdecznie powitała pani dyrektor szkoły Iwona Kmieć. Obecni na spotkaniu nauczyciele prowadzący zajęcia: pani Hanna Zawadzka, pani Katarzyna Sujka, pani Urszula Kleszcz oraz pan Paweł Głowacki krótko wypowiedzieli się na temat zajęć, podkreślali znaczącą rolę materiałów, pomocy dydaktycznych, zakupionego sprzętu komputerowego , sportowego w ramach tego programu. Na wszystkich zajęciach były wykorzystywane bardzo efektywnie zakupione pomoce.

Wszyscy zebrani na spotkaniu podsumowującym obejrzeli prezentację przygotowaną na podstawie zdjęć z zajęć. Pani koordynator serdecznie podziękowała uczniom za sumienną pracę oraz nauczycielom za zaangażowanie w realizację tego zadania.

  

https://docs.google.com/presentation/d/1n32pKlgZJ228rlHrWYwgfdvmYqYM_ILCFB_ITLfI3vo/edit?usp=sharing

Author: admin