Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF.
W dniu 19 listopada Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF. 20 listopada to wyjątkowa data- rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 Roku ONZ przyjęła uniwersalny dokument gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa, reguluje relacje miedzy dzieckiem, a państwem, chroni dzieci przed różnorodnymi niebezpieczeństwami, obliguje państwo do wspierania prawidłowego rozwoju dzieci. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na całym świecie, dołączyły do niego również placówki w Polsce, w tym Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie, która zorganizowała szereg inicjatyw. Uczniowie tego dnia przyszli do szkoły ubrani na niebiesko, na szkolnych korytarzach dzieci porozwieszały balony w niebieskich kolorach, przygotowano tablice eksponujące prawa dzieci, nauczyciele na godzinach wychowawczych, z wykorzystaniem materiałów UNICEF przeprowadzili zajęcia poszerzające wiedzę na temat praw dziecka, koordynator projektu przeprowadziła spotkanie dla klas ósmych, siódmych, na którym dzieciom tłumaczone były zapisy Konwencji, rozumienia praw, ale również podkreślano moc, która jest w młodym pokoleniu, aby zmieniać świat, aby drugiemu człowiekowi, który jest obok, albo w innym miejscu globu było dobrze. Dzieci zadeklarowały ponadto chęć włączenia się w zbiórkę funduszy na pomoc dzieciom w Jemenie.
W naszej szkole akcja rozciągnie się na następne dni listopada. W planie mamy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 21 listopada przygotowywany prze p. Panią Psycholog i Klub Wolontariatu, konkursy plastyczne, konkursy na rymowanki i inne. Planujemy działania do końca listopada, chcemy edukować, zaszczepiać w dzieciach przyjaźń, życzliwość, wzajemną akceptację –MAMY WIELE MOCY, ABY ZMIENIAĆ ŚWIAT! Chcemy, aby dzieci i dorośli w to wierzyli (koordynator projektu w SP nr 5 Łuków – pedagog szkolny Danuta Dybciak-Bocian).

Author: admin