„Wykonanie zielnika” w grupie O „A”

W miesiącu październiku dzieci z O”A” wraz z rodzicami miały możliwość wykonania „Zielnika jesiennych liści drzew i krzewów”. Zadanie nawiązywało do realizacji treści programu edukacji przyrodniczej
pt. „Dbajmy o nasze środowisko” realizowanego w bieżącym roku szkolnym, którego autorką jest p. Anna Chmielewska. Przy wykonywaniu zielnika warto sobie uświadomić, że jest to okazja, aby spróbować przyjemności bycia twórcą oraz tworzenia małego dzieła sztuki. Za wykonaną pracę uczestnicy otrzymali podziękowania oraz drobne upominki. 

Anna Chmielewska

Author: Magdalena Prokopowicz