Narodowe Święto Niepodległości w grupie Motylki

Dzieci z O”A” wzięły udział w akcji „SZKOŁA DO HYMNU”, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dnia 10 listopada br. o godz. 11.11 odśpiewaliśmy hymn Polski Mazurka Dąbrowskiego. Następnie odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczące symboli narodowych naszego kraju oraz wyrecytowaliśmy wiersz W. Bełzy pt. „Kto Ty jesteś…?”. Podkreślając ten uroczysty moment naszej historii każde dziecko miało kotylion w barwach Polski.
Wychowanie patriotyczne to ważne zadanie, które nawiązuje do pielęgnowania narodowej tradycji, kultury i języka ojczystego.

Anna Chmielewska

Author: admin