Słoneczka na poczcie i dworcu kolejowym

16 maja grupa „Słoneczka“ wybrała  się na pieszą wycieczkę na pocztę i dworzec kolejowy. Jej celem
było zapoznanie z instytucją poczty i pracą listonosza oraz kolejarza. Dzieci poznały zakres usług
pocztowych, zadania, jakie spełnia ten urząd w naszym życiu oraz dowiedziały się, jak potrzebna i
odpowiedzialna jest praca listonosza. Przedszkolaki zaznajomiły się z logo poczty oraz mogły zakupić
pamiątkę. Wizyta na poczcie i na dworcu była również dobrą okazją do utrwalenia nawyku
kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym. Na zakończenie dzieci serdecznie podziękowały
pracownikom i ochronie dworca kolejowego. Może w przyszłości ktoś z naszych podopiecznych
zostanie pracownikiem kolei czy poczty?

Author: Magdalena Prokopowicz