Ślubowanie klas pierwszych

    8 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Był to ważny dzień dla dzieci, ich wychowawców i rodziców. Na uroczystość licznie przybyli bliscy pierwszoklasistów, Dyrekcja Szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą p. Iwoną Zalewską. Na wstępie głos zabrała p. dyrektor Iwona Kmieć, która powitała zebranych na uroczystości. Następnie  pierwszoklasiści,   pod bacznym okiem swoich wychowawczyń, zaprezentowali krótki program artystyczny,  który był rodzajem egzaminu przed pasowaniem na ucznia. Śpiewająco odpowiadali na pytania dotyczące naszej Ojczyzny, szkolnej nauki, bezpieczeństwa oraz zasad zachowania. Zebrani zgodnie stwierdzili, że egzamin zdali pięknie i mogą zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Najważniejszym punktem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonały p. dyrektor Iwona Kmieć, p. wicedyrektor  Małgorzata Wojciechowska, p. wicedyrektor Ewa Długołęcka. Przedstawiciele klas przypieczętowali swoją przynależność do społeczności uczniowskiej w kronice szkolnej. Uczniowie klas pierwszych otrzymali od wychowawczyń pamiątkowe dyplomy. Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli upominki poszczególnym klasom, a rodzice obdarowali dzieci słodkimi podarkami. Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas pierwszych: p. Urszula Kleszcz, p. Marzanna Nowicka, p. Grażyna Jabłońska.

Author: Magdalena Prokopowicz