Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie ogłasza nabór dzieci w wieku 3 – 6 lat do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego, z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli miejskich w Łukowie, w terminie od 01 do 15 marca 2023 r.

Formularz zgłoszenia należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie internetowej

https:/naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lukow

Po  wypełnieniu formularza należy go wydrukować,  podpisać i dostarczyć do sekretariatu do szkoły w nieprzekraczalnym terminie  do 15.03.2023 r.

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w trakcie rekrutacji.

22 marca 2023 r. nastąpi podanie listy zakwalifikowanych dzieci.

W przypadku, gdy dziecko będzie zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego, rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki w terminie od 23 marca 2023 r. do 30 marca 2023 r.

Brak potwierdzenia woli w formie pisemnego oświadczenia w powyższym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 31 marca 2023 r. nastąpi podanie list przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

 Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 25 798 46 57

Author: admin