Światowy Dzień Uchodźcy w naszej szkole

22 czerwca 2022 roku w naszej szkole odbył się Dzień Uchodźcy, po raz pierwszy od dwóch lat, ze względu na pandemię Covid19, w formie stacjonarnej. Szkoła Podstawowa nr 5
w Łukowie jest placówką  wielokulturową, od wielu lat naukę w niej pobierają  uczniowie
z różnych państw.  Tegoroczne obchody miały charakter ukraiński, w związku przybyciem  do szkoły dzieci, z rejonów objętych wojną. Ukraińscy uczniowie są z nami już kilka miesięcy. Bardzo dobrze zintegrowali się ze swoimi polskimi kolegami, coraz lepiej mówią po polsku, poznają naszą kulturę i historię.

  W trakcie uroczystości uczennice z Ukrainy: Vladyslava,  Kiriena i Zlata zaśpiewały popularne na Ukrainie piosenki. Najbardziej spodobała się ukraińska wersja popularnych
u nas „Sokołów””. Występ dziewcząt  został przyjęty gorącymi oklaskami.

Jerzy Kołodyński

Author: Magdalena Prokopowicz