Program Kubusiowi Przyjaciele Natury


W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole wszystkie klasy drugie realizowały program edukacyjny ˶ Kubusiowi Przyjaciele Natury ̋. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – to ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych , o tematyce ekologicznej, organizowany przez firmę Kubuś.Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

W roku szkolnym 2020/2021 naszaszkoła przystąpiła do XIII edycji programu „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”, uzyskując certyfikat potwierdzający udział w tym projekcie. W programie uczestniczyło łącznie 84 dzieci ze wszystkich klas drugich.

W ramach programu w naszej szkole zrealizowano siedem obowiązkowych scenariuszy zajęć, które umieszczone były w materiałach edukacyjnych dla nauczycieli:

1. Dbam o rośliny i zwierzęta – nawet te najmniejsze

2. Dbam o aktywność fizyczną

3. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce

4. Dbam o zasoby naturalne ( powietrze, wodę, energię)

5. Dbam o segregację śmieci i tworzę z nich coś nowego

6. Dbam o naturę

7. Dbam o środowisko i oszczędzam pieniądze

Podczas realizacji zadań na terenie naszej placówki organizowane były zajęcia o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Drugoklasiści uczyli się doceniać rolę warzyw i owoców w codziennej diecie. Dowiedzieli się w jaki sposób spędzać aktywnie czas i dbać o kondycję fizyczną. Poza tym poznały sposoby na ochronę środowiska naturalnego i jego zasobów – a więc wody, powietrza i energii. Poznały również pojęcie recyklingu.W ramach realizacji scenariusza zajęć „Dbamy o rośliny i zwierzęta – nawet te najmniejsze”, dzieci dowiedziały się, że należy dbać o naturę, ponieważ to dzięki niej możemy żyć.Obejrzały filmy edukacyjne: „Ochrona przyrody” i „Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce”. W ramach realizacji scenariusza „Dbam o aktywność fizyczną”, dowiedziały się w jaki sposób dbać o aktywność fizyczną i aktywnie spędzać czas. Po omówieniu tematyki: Dbam o środowisko              i oszczędzam pieniądze, uczniowie dowiedzieli się, co to jest ekonologia i jak żyć ekonologicznie, a także  jaki wpływ na zachowanie ekologiczne ma oszczędzanie pieniędzy.

Udział w programie dostarczył uczniom wielu wrażeń. Dzieci były zaangażowane, chętnie współpracowały. Realizowane zajęcia budziły postawy proekologiczne i prozdrowotne. Szkoła zdobyła certyfikat XIII edycji programu potwierdzający tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Koordynator Programu:

Dorota Pływacz-Celińska

Author: admin