Rozstrzygnięcie konkursu o Świętym Janie Pawle II

W oddziałach przedszkolnych został zorganizowany konkurs plastyczny o Świętym Janie Pawle II pod hasłem: „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”. W konkursie wzięły udział wszystkie grupy przedszkolne. Celem konkursu były obchody 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II  oraz 15 rocznicy śmierci Jana Pawła II, kultywowanie pamięci o Nim, rozbudzenie u dzieci postaw patriotycznych oraz rozbudzanie twórczej inwencji dzieci, kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.
Prace można było wykonać w dowolnym formacie i wybraną techniką plastyczną, z możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów. Wszystkie prace przedstawiające postać Jana Pawła II wzbudziły zachwyt nie tylko ze względu na estetykę, ale i pomysłowość dzieci.  Serdecznie dziękujemy naszym przedszkolakom za wykonanie tak wspaniałych prac. Gratulujemy!!!

Author: Alina Średnicka