Regulamin konkursu SZKOLNI NOBLIŚCI Z CHEMII

serdecznie zapraszam uczniów klas VII

 do  udziału w

I etapie

szkolnego konkursu chemicznego

z działu 

„Substancje i ich przemiany”

Konkurs odbędzie się

dnia    26 lutego 2020r   ( środa )

 o godzinie  13 20  w sali nr 208.

Organizatorka:

 Bożena Skwarek

CELE KONKURSU:

 1. Zwrócenie uwagi, na fakt, że w życiu codziennym otaczają nas substancje chemiczne i dobrze byłoby poznać ich właściwości, zastosowanie i prawa jakim podlegają.
 2. Rozwijanie zainteresowań matematyczno – chemicznych umożliwiających osiągnięcie sukcesu w kuratoryjnym konkursie chemicznym w klasie 8.
 3. Popularyzacja umiejętności stosowania wiedzy chemicznej do rozwiązywania zadań o różnym stopniu trudności.
 4. Umożliwienie zdrowej rywalizacji wśród uczniów interesujących się chemią.
 5. Promowanie uzdolnień chemicznych, matematycznych u uczniów naszej szkoły.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs chemiczny adresowany jest do uczniów klas VII.
 2. Zadaniem uczestników jest jak najlepsze przygotowanie się do każdego etapu konkursu.
 3. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która zbierze w sumie        z wszystkich etapów najwięcej punktów.
 4. Konkurs jest 4 – etapowy. Dotyczy wiedzy z działów:

– Substancje chemiczne i ich przemiany

– Budowa atomu, jonu, układ okresowy pierwiastków chemicznych

– Wiązania chemiczne, reakcje chemiczne, prawo stałości składu, prawo zachowania masy

– Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu

 • Za każdy etap konkursu uczniowie, którzy przejdą do następnego etapu otrzymują ocenę cząstkową celującą( pierwsze trzy miejsca), pozostali ocenę bardzo dobrą.
 • Prace ocenia nauczycielka chemii. Ocena jest ostateczna.

Organizatorka konkursu:

Bożena Skwarek

Author: admin