„Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”


Nasza szkoła przystąpiła do akcji „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”.

Do szkoły przysłane zostały kartki, na których chętni uczniowie z klas VIII pisali tradycyjne życzenia świąteczne. Celem tej ogólnopolskiej kampanii jest zwrócenie uwagi, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Pocztówki pozostawiają po sobie trwały ślad, którego nie można tak po prostu wykasować jak wiadomości SMS. Naszym celem było przygotowanie pięknych życzeń od szkoły i przesłanie ich do hospicjów i domów dziecka, aby dotarły do osób tam przebywających, przyniosły radość, wiarę i nadzieję. Uczniowie pokazali, że potrafią dbać o innych, zwłaszcza w takim magicznym, świątecznym okresie. Projekt wpisuje się w profilaktykę e-uzależnień zawartą w naszym programie wychowawczo-profilaktycznym oraz w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa.  Koordynatorem projektu był pan Jerzy Kołodyński.

Author: admin