Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

   8 maja 2019 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie przygotowując się do uroczystości przeprowadzili wywiady z innymi uczniami szkoły, rodzicami, dziadkami na temat dwóch świąt majowych, które w kalendarzu oznaczone są czerwoną kartką. Część respondentów znała podłoże historyczne tych dni, inni wykazywali się brakiem wiedzy bądź bardzo niewielkim jej zasobem. Szóstoklasiści korzystając ze źródeł historycznych przygotowali najważniejsze informacje dotyczące tych szczególnych dla kraju dni. Wiedzę historyczną uzupełniły piosenki trzeciomajowe w wykonaniu szkolnego chóru: „Rota”, „Pieśń Konfederatów Barskich”,  „Witaj majowa jutrzenko”,  „Hymn Konstytucji 3 Maja”.  Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie z klasy VI d pod kierunkiem p. J. Kołodyńskiego oraz chór szkolny pod kierunkiem p. A. Hryciuka.

Author: admin