UWAGA !KONKURS!

Regulamin Szkolnego Konkursu

MISTRZ KLAWIATURY”1. Organizatorami konkursu są p. Katarzyna Sujka oraz p. Alina Średnicka  
2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie

3. Celem konkursu jest:

a) rozwijanie zainteresowań informatycznych,

b) doskonalenie technik szybkiego pisania,

c) ćwiczenie poprawności pisania,

d) rozwijanie zdrowej rywalizacji pomiędzy uczniami.

4. Prawidłowość przebiegu konkursu nadzorują nauczyciele informatyki.

5. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

etap I – klasowy (do 22 marca 2019r.) – W pierwszym etapie biorą udział wszyscy uczniowie szkoły obecni w dniu eliminacji klasowych. Etap ten odbędzie się w czasie zajęć komputerowych. Do dalszego etapu kwalifikuje się po dwóch najlepszych uczniów z każdej klasy.

etap II – finał szkolny 3 kwietnia 2019 r. – w etapie finałowym weźmie udział grupa najlepszych uczniów (podzielona na dwie kategorie wiekowe) z etapu pierwszego.

6. Przebieg konkursu:

Konkurs będzie polegał na bezbłędnym i jak najszybszym napisaniu tekstu, jednakowego dla wszystkich uczestników na danym etapie konkursu. Wynikiem będzie bezbłędność w % i ilość znaków na minutę. W przypadku uzyskania tego samego wyniku końcowego przyznane jest miejsce wspólne.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  3 kwietnia 2019 r  .

8. Zwycięzca otrzymuje tytuł Mistrza Klawiatury 2019. Będzie również przyznany tytuł I Wicemistrza oraz II Wicemistrza Klawiatury 2019.

9. Uwagi końcowe:

– wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymują oceny bardzo dobre z informatyki (ocena cząstkowa).

– wszelkich informacji oraz zapisów do konkursu udziela p. Sujka oraz p. Średnicka.

– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel prowadzący konkurs. Jego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

– nazwa platformy na której można ćwiczyć umiejętność pisania to: piskle.pl

  • na konkurs można przynieść swoją klawiaturę.
           

                                                                                                                                  Organizatorzy

Author: admin