Mistrzowie wyłonieni!


W środę, 27 lutego, w ramach szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego nauczyciele języka polskiego zorganizowali dla uczniów kl. IV -VIII konkursy: ortograficzny, gramatyczny  i frazeologiczny.

Uczniowie klas IV uzupełniali dyktando z lukami, zaś uczestnicy konkursu z kl. V pisali tradycyjne dyktando ze słuchu. Szóstoklasiści zmierzyli się z testem gramatycznym sprawdzającym wiedzę i umiejętności z zakresu gramatyki języka polskiego. Uczniowie kl. VII i VIII walczyli o tytuł „Mistrza frazeologii”.

Po sprawdzeniu wszystkich prac jury wyłoniło mistrzów.

  1. Tytuł Mistrza ortografii kl. IV zdobyła Martyna Łazuga z kl.IVd,
  2. Tytuł Mistrza ortografii kl.V zdobyła Alicja Szmulik z kl. Vb,
  3. Tytuł Mistrza gramatyki zdobyła Iga Wiąckiewicz z kl. VIa,
  4. Tytuł Mistrza frazeologii zdobyli Wiktoria Rola i Karol Badurka.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Author: admin