Studenci z Krakowa z wizytą w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie

W czwartek, 17 maja, Szkołę Podstawową nr 5 im. gen. Wł. Sikorskiego w Łukowie odwiedziła pięćdziesięcioosobowa grupa studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej z Krakowa wraz z wykładowcami. Celem wizyty była obserwacja funkcjonowania dzieci cudzoziemskich w warunkach polskiej szkoły oraz dostosowanego do pracy z tymi dziećmi warsztatu pracy nauczycieli łukowskiej placówki. Największe zainteresowanie studentów wzbudził oddział przygotowawczy na I poziomie edukacyjnym. W Polsce takie oddziały funkcjonują tylko w pięciu szkołach (w Krakowie, na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, takich oddziałów nie utworzono). Studenci byli zainteresowani też oddziałami ogólnodostępnymi,  w których uczą się dzieci cudzoziemskie.

Nasi goście – studenci II roku logopedii z nauczaniem języka polskiego jako obcego  oraz I roku filologii polskiej – bacznie przyglądali się codziennej pracy nauczycieli z uczniami cudzoziemskimi na różnych lekcjach (język polski, język angielski, matematyka, geografia, fizyka, przyroda, historia, wychowanie fizyczne, muzyka). Z wielką uwagą obserwowali funkcjonowanie dzieci z doświadczeniem migracji w szkole –  na przerwach i podczas zajęć lekcyjnych, analizowali dokumentację pomocy psychologiczno – pedagogicznej, przygotowane przez nauczycieli dostosowania wymagań, dostosowane i autorskie karty pracy, sprawdziany, kartkówki oraz podglądali warsztat pracy nauczycieli. Dla przyszłych pedagogów była to doskonała lekcja obserwacji zawodu nauczyciela od przysłowiowej kuchni. O godzinie 13:30 uniwersyteccy wykładowcy, panie profesor Małgorzata Pampuła – Behrens i Marta Szymańska, przeprowadziły szkolenie pt. „Wspieranie językowe i kulturowe uczniów z doświadczeniem migracji”, na którym zaprezentowały jedną z metod pracy z uczniami cudzoziemskimi „JES-POL”. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele SP5 oraz zaproszeni przez Dyrekcję szkoły nauczyciele z terenu miasta i gminy.

Wizyta zakończyła się wspólną wymianą nie tylko doświadczeń, ale też adresów korespondencji oraz zapewnieniami o dalszej efektywnej współpracy, bowiem szkoła podpisała umowę o współpracy z w/w ośrodkiem uniwersyteckim.

 

Author: admin