Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Aktualności Dla rodzica Przedszkole

Rejestracja elektroniczna

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków na rok szkolny 2018/2019 

Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Łuków 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym