Stołówka szkolna


Płatność przelewem dokonywana jest na rachunek

38 9206 1048 7103 0339 2000 0060
Przypominam o wpisywaniu imienia i nazwiska oraz klasy dziecka w tytule przelewu.
Odpis może być dokonany od pierwszego dnia nieobecności, o ile nieobecność zostanie
zgłoszona w danym dniu do godziny 8:30.
Nieobecność ucznia należy zgłosić telefonicznie pod nr 25 798 46 57 lub osobiście u intendentki.

Author: admin