Czyste powietrze wokół nas

Czyste powietrze wokół nas to program profilaktyczny, gdzie wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne. Celem programu jest zwiększenie wiedzy w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych postaw dotyczących ochrony swojego zdrowia. Podczas zajęć przedszkolaki  z grupy Motylki zdobyły wiedzę na temat różnych dymów np. spaliny samochodowe, dymy kominowe,…oraz poznały ich działanie i  wpływ na środowisko przyrodnicze. 

Anna Chmielewska

Author: Magdalena Prokopowicz