Finał Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Bezpieczeństwo – to JA”

14.12.2022 roku odbył się finał Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Bezpieczeństwo – to JA”, organizowanego przez Miasto Łuków oraz Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Jego celem było upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym funkcjonowaniu, rozwijanie postaw umożliwiających unikanie niebezpieczeństw, zapoznanie uczniów z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc oraz wzmacnianie czynników chroniących przed sięganiem po alkohol i szkodliwe używki. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 8, którzy zdobyli II miejsce: – Oliwia Rudzka – Aleksandra Kruczyńska – Maciej Kaciłowicz. Szkolnym koordynatorem akcji była pani Edyta Sobota. Pierwszą konkurencją było nagranie krótkiego filmu, którego tematyka miała dotyczyć zasad bezpieczeństwa, problematyki przemocy i agresji rówieśniczej, podstawowych zasad ruchu drogowego. Kolejnym zadaniem do wykonania był plakat promujący możliwości spędzania wolnego czasu w bezpieczny sposób. O ilości przyznanych przez jury punktów decydował poziom artystyczny i merytoryczny powyższych pracy. Ostatnią, i równie ważną, konkurencją był test wiedzy dotyczący m.in. Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Uczniowie naszej szkoły sprawdzili się w każdej rywalizacji, tym samym zdobywając bardzo cenne nagrody, które zasponsorował i wręczył Burmistrz Miasta pan Piotr Płudowski.

Uczestnikom gratulujemy rozległej wiedzy i wzorowej postawy!

Author: admin