Budujemy przyjaźń

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie, w ramach realizacji zadania „Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Budujemy przyjaźń” finansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w 2022 roku na realizację zadań programu wieloletniego „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” na podstawie porozumienia nr 1171 zawartego w dniu 21.04.2022 r. w Lublinie, pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Miastem Łuków, prowadziła od czerwca 2022 roku zajęcia informatyczne, różnorodne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia sportowe dla uczniów pochodzenia romskiego i uczniów niepochodzenia romskiego. Uczniowie chętnie przychodzili na zajęcia, dzięki którym rozwijali swoje umiejętności i wyrównywali braki. Pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące realizacji zadania z udziałem pani koordynator z Urzędu Miasta Renaty Woźniak, dyrektor szkoły pani Iwony Kmieć, rodziców, uczniów oraz nauczycieli, którzy będą prowadzili zajęcia odbyło się 27 maja 2022 r. Program zakończy się w grudniu 2022 roku.

Author: admin