Kiermasz dla Mai

W tym roku szkolnym nasze mury opuszcza Maja Przegalińska, zawsze uśmiechnięta bohaterka, uczennica kl 8c.

Z tej okazji Samorząd Uczniowski z SP nr 5 postanowił po raz ostatni zorganizować dla koleżanki loterię fantową i kiermasz.

Akcja cieszyła się dużą popularnością.

Dziękujemy przyjaciołom i sponsorom za fanty!!

Author: admin