Starsi młodszym

Jeśli do teatru mamy daleko, to … Możemy sami zrobić teatr! Z taką inicjatywą wyszli uczniowie klasy 6a, którzy 21 czerwca odwiedzili przedszkolaki i zaprezentowali „Legendę o
Bazyliszku”. Mali widzowie wykazali duże zainteresowanie przedstawieniem i nagrodzili młodych
aktorów gromkimi brawami.

Dorota Nurzyńska

Author: Magdalena Prokopowicz