Stołówka szkolna

Nr telefonu do p. intendentki w sprawie odpisów obiadów, opłat za posiłki.
784 330 843

Zmiana stawki żywieniowej w przedszkolach

Od 1 kwietnia 2022r stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 8 zł.

W związku z powyższym odpłatność za wyżywienie w oddziałach

przedszkolnych w m-cu kwietniu wynosi:

20 dni x 8 zł = 160 zł

Obiady wydawane są w czasie przerw w godzinach 11.15 – 14.30.

Jadłospis ustalany jest na 7 dni i znajduje się na tablicy ogłoszeń w stołówce.

Author: admin