Stołówka szkolna

Obiady wydawane są w czasie przerw w godzinach 11.15 – 14.30.

Jadłospis ustalany jest na 7 dni i znajduje się na tablicy ogłoszeń w stołówce.

Author: admin