NAUCZYCIELE – ROK SZKOLNY 2021/2022

Imię i nazwisko
Funkcja / nauczany przedmiot
Iwona Kmieć
Dyrektor szkoły
przyroda, geografia, oligofrenopedagog,
Małgorzata Wojciechowska
Wicedyrektor szkoły
edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog,
Joanna Gałach Wicedyrektor szkoły
język polski,
Magdalena Parzyszek edukacja wczesnoszkolna
Hanna Dudzińska
edukacja wczesnoszkolna, matematyka,
Lidia Parzyszek
edukacja wczesnoszkolna,
Grażyna Jabłońska edukacja przedszkolna,
Grażyna Mądra, Elżbieta Cąkała edukacja przedszkolna,
Anna Chmielewska  edukacja przedszkolna, WDŻ
Dorota Pływacz-Celińska
edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog,
Urszula Kleszcz
edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog,
Edyta Sobota WDŻ, pedagog specjalny,
Katarzyna Sujka informatyka, edukacja wczesnoszkolna,
Dorota Nurzyńska
język polski, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog,
Marzanna Nowicka
edukacja wczesnoszkolna,
Jolanta Słotwińska
edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna,
Elżbieta Mateńko
edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog,
Grażyna Sawicka
edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog,
Patrycja Głowacka
edukacja przedszkolna, j.angielski
Iwona Dorosz-Gałach
edukacja wczesnoszkolna, j.polski
Hanna Zawadzka
edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog,
Małgorzata Dadacz wychowanie fizyczne, oligofrenopedagog,
Dorota Radczuk
język polski,
Paulina Korlaga
matematyka,
Agata Zakrzewska
język polski,
Katarzyna Puszcz
matematyka,
Jerzy Kołodyński
edukacja dla bezpieczeństwa, historia,
Halina Sekita-Waltz
plastyka, technika,
Iwona Wierzbicka
historia, wos,
Anna Kościuk
przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, biologia, chemia,
 Beata Gajowa fizyka,
Urszula Kisiel fizyka,
Żaneta Antolik j.angielski, edukacja przedszkolna,
Elżbieta Gajek
język polski, oligofrenopedagog
Ewa Mróz fizyka, chemia, matematyka
Małgorzata Drosio doradztwo zawodowe,
Rozalia Męczyńska
język angielski,
Dorota Rychta
język angielski, język niemiecki
Marcin Rychta
język angielski, historia,
Magdalena Tuchowska język angielski
Patrycja Skrzypiec język angielski, wychowanie przedszkolne
Janina Kiewel język rosyjski,
Dariusz Cabaj wychowanie fizyczne,
Ewa Długołęcka wychowanie fizyczne,
Artur Głębicki wychowanie fizyczne,
Ryszard Grochowski wychowanie fizyczne,
Aleksandra Świderska matematyka,
Zofia Sapierzyńska wychowanie fizyczne,
Marcin Magnuszewski wychowanie fizyczne,
Lidia Grzeczyńska wychowanie fizyczne, biblioteka
Agnieszka Czerska muzyka, plastyka, wychowanie przedszkolne
Andrzej Hryciuk muzyka,
Magdalena Prokopowicz matematyka, informatyka,
s. Hiacenta (Grażyna Kułak) religia,
s. Honorata (Barbara Szczepańska) religia,
Daniel Lonty religia,
ks. Paweł Pajdosz religia,
Danuta Dybciak-Bocian pedagog szkolny,
Hanna Klimuszko psycholog,
Aldona Nowicka logopeda, terapia pedagogiczna,
Grzegorz Gałach biblioteka, przyroda, geografia,
Robert Dołęga wychowanie fizyczne, biologia,
Agata Cabaj świetlica, edukacja wczesnoszkolna,
Artur Kurowski język polski,
Bożena Skwarek chemia,
Czesława Wereszczyńska edukacja wczesnoszkolna.

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.