Święta patriotyczne w grupie „Słoneczka”

Grupa „Słoneczka” w dniu 04.05.2021 r. obchodziła uroczyście Święto Konstytucji 3 Maja i Dzień Flagi. Głównym celem spotkania było wyrobienie wśród dzieci postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego
i tradycji narodowych mających na celu poczucie przynależności narodowej.

Czterolatki ubrane w barwy narodowe zaśpiewały Hymn Polski oraz piosenkę „Mój dom”,  a także wyrecytowały wiersz CZ. Janczarskiego „Barwy ojczyste”.

Grażyna Jabłońska

Author: Magdalena Prokopowicz