Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”


Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” jest największym ogólnopolskim programem edukacyjnym o tematyce ekologicznej, skierowanym do przedszkolaków, a od 2019 roku również do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 klasy I – III naszej szkoły pierwszy raz wzięły udział w tym edukacyjnym programie organizowanym przez markę Kubuś.

Nauczyciele realizowali program poprzez przeprowadzenie zajęć o tematyce przyrodniczej, ekologicznej oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu na podstawie zaproponowanych materiałów edukacyjnych.

Program umożliwił dzieciom utrwalenie oraz przyswojenie nowych wiadomości o podstawowych zasadach ochrony otaczającego nas środowiska, szacunku dla roślin i zwierząt oraz odżywiania z uwzględnieniem warzyw i owoców, a także aktywnego spędzania czasu.

Po zakończeniu programu szkoła nabyło prawo do posługiwania się Certyfikatem „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Author: admin