Zajęcia zdalne O”B”

Przedstawiamy pracę zdalną dzieci z O”B”. Zajęcia dotyczyły zapisywania i rozwiązywania działań matematycznych oraz czytania prostych wyrazów i pisania ich po śladzie. Prace zostały wykonane dokładnie i z wielkim zaangażowaniem dzieci.

Dziękuję Rodzicom i Dzieciom  za wytrwałość i systematyczność. Był to wyjątkowy czas nauki zdalnej dla nas wszystkich. Życzę spokojnego i bezpiecznego wypoczynku letniego.

Anna Chmielewska

Author: Alina Średnicka