Zajęcia zdalne w O”B”

Prezentujemy pracę zdalną dzieci z O”B”. Cykl zajęć dotyczył zjawisk atmosferycznych, które pięknie zostały przekazane w postaci rysunku „tęczy” oraz  ułożonych wyrazów z użyciem alfabetu. Ponadto układaliśmy puzzle gór i zachodu słońca. Wskazywaliśmy na mapie miejsce, które najbardziej kojarzy się z górskim wypoczynkiem czyli Zakopane i Tatry. Prace są bardzo kolorowe i estetycznie wykonane. 
Dziękuję Dzieciom i Rodzicom za zaangażowanie i owocną współpracę.

Anna Chmielewska

Author: Alina Średnicka