100 odbić na 100-lecie odzyskania niepodległości

Dziewczęta z klasy sportowej o profilu – piłka siatkowa – uczciły 100. rocznicę odzyskania niepodległości, wykonując 100 odbić oburącz piłką- sposobem górnym i dolnym.

Zadanie wykonywały w parach. Każda dwójka w jak najkrótszym czasie musiała odbić piłkę 100 razy tak, aby nie upadła ona na podłogę. Następnie uczennice przystąpiły do odbić indywidualnych. Dziewczęta były bardzo dumne z tego, że mogły w ten sposób uczcić tak wspaniałą rocznicę.

Author: admin