Obchodzimy uroczyście stulecie niepodległości

 

Uczniowie SP nr 5 mieli możliwość obejrzeć wystawę: „W drodze  do niepodległości”, prezentującą trudną drogę Polaków do odzyskania niepodległości i kształtowania się polskiej państwowości. Inicjatorem wystawy przekazanej naszej szkole były spółki Bank Pocztowy S.A. oraz PERN S.A., które działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym  i Archiwum Akt Nowych podjęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego pod patronatem Minister Edukacji Narodowej.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie przekazał szkole materiały promocyjne na stulecie niepodległości Polski. Pakiet zawiera m.in. zdjęcia, pisma i ulotki dotyczące działalności zbrojnej w latach 1914–1918 zmierzającej do odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie z klasy 1 a i 1b otrzymali okolicznościowe upominki w postaci zeszytów  i ołówków.

Materiały otrzymane od Banku Pocztowego S.A i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie zostały wykorzystane do przygotowania wystaw w szkole i pracowni historycznej.

 

Author: admin