Stołówka szkolna

od 1 marca 2018

Cena obiadu wynosi 3 zł

Cena zupy 1 zł

Wyżywienie dla oddziałów przedszkolnych (śniadanie, obiad podwieczorek) 4,50zł

Wpłaty za obiady przyjmowane są w godzinach od 8:00 – 13:00

Obiady wydawane są w czasie przerw w godzinach 11.15 – 14.30.

Jadłospis ustalany jest na 7 dni i znajduje się na tablicy ogłoszeń w stołówce.

rozporzadzenie_ministra_zdrowia1.pdf (312 pobrań)

Wpłaty na obiady przyjmowane są przez intendenta: Krystynę Burdach do 5 dnia każdego miesiąca.

harmonogram_obiad17c.pdf (353 pobrania)

Author: admin