Osiągnięcia naukowe

Uczniowie ze średnią 5,6 i powyżej

Rok szkolny 2016/2017 1. Julia Baranowska IVa
2. Karolina Turyk IVa
3. Julia Semczuk Vd
4. Natalia Jaworska Ve
Rok szkolny 2015/2016 1. Julia Mitura VIb
2. Wiktoria Domańska VIb
3. Natalia Jaworska IVe
Rok szkolny 2014/2015 1. Julia Mitura Vb
2. Wiktoria Domańska Vb
3. Dominika Szczygielska Vb
4. Karolina Jakubaszek VId
Rok szkolny 2013/2014 1. Jakub Celiński VIa
2. Kacper Zborowski VIe
3. Aleksandra Bartnikiewicz Vb
4. Agnieszka Laskowska Vb
5. Małgorzata Rychta Vd
Rok szkolny 2012/2013 1. Jakub Celiński Va
Rok szkolny 2011/2012 1. Jakub Węgrzynowicz VIe
2. Magdalena Smyk VIc
3. Julita Jarzębska IVb
Rok szkolny 2010/2011 1. Norbert Jarzębski VId
2. Dawid Okniński VId
Rok szkolny 2009/2010 1. Izabela Zakrzewska VId
2. Aleksandra Bocian VId
3. Marlena Szczygielska VIc
4. Katarzyna Ziółkowska VIa
5. Aleksandra Lemieszek VIa
Rok szkolny 2008/2009 1. Izabela Zakrzewska Va
2. Karolina Kozieradzka Va
3. Katarzyna Narejko VIf
4. Paulina Deleszkiewicz VIb
5. Natalia Kot VIa
6. Aleksandra Lemieszek Va
7. Aleksandra Bocian Vd
8. Norbert Jarzębski IVd
Rok szkolny 2007/2008 1. Izabela Zakrzewska IV d
2. Sylwia Świerczewska VI e
3. Weronika Wójcik VI d
4. Karolina Kozieradzka IV a
5. Katarzyna Narejko V f
6. Katarzyna Karwowska VI e
7. Aleksandra Mazur V f
8. Marta Nawrocka VI d
9. Aleksandra Lemieszek IV a
10. Marta Więckowska VI d
11. Marta Biaduń VI a
12. Dominika Goss IV d
13. Bartosz Chruściel IV d
14. Anna Grzywacz VI b
15. Aleksandra Bocian IV d
16. Michał Męczyński V f
Rok szkolny 2006/2007 1. Świerczewska Sylwia
2. Kuczyńska Martyna
3. Karwowska Katarzyna
4. Mazur Aleksandra
5. Wójcik Weronika
6. Talacha Katarzyna
7. Nawrocka Marta
8. Narejko Katarzyna
9. Męczyński Michał
10. Kachniarz Justyna
Rok szkolny 2005/2006 1. Lada Bartosz
2. Nawrocka Marta
3. Kuczyńska Martyna
4. Filimon Olga
5. Świerczewska Sylwia
6. Pszczółkowska Beata
7. Michalak Bartłomiej
8. Karwowska Katarzyna
9. Jaros Małgorzata
10. Bocian Dominika
Rok szkolny 2004/2005 1. Berenika Bielecka
2. Karolina Pawluczuk
3. Bartosz Lada
4. Małgorzata Jaros
5. Dominika Bocian
6. Ryszard Górski
7. Paweł Toporowicz
Rok szkolny 2003/2004 1.Bocian Dominika
2. Lada Bartosz
3. Mitkowska Katarzyna
4. Bielecka Berenika
5. Pawluczuk Karolina
6. Wawrzyńska Lidia
7. Mazur Paulina
8. Kurowska Joanna
9. Pszczółkowska Beata
10. Kościuk Iga
11. Toporowicz Paweł
12. Jaros Małgorzata
13. Kępkowska Katarzyna
14. Mazur Łukasz
Rok szkolny 2002/2003 1. Magdalena Olesińska
2. Karolina Kryczka
3. Sylwia Ciołek
4. Partycja Bartoń
5. Izabela Pszczółkowska
6. Karolina Pawluczuk
7. Katarzyna Mitkowska
8. Małgorzata Sowa
9. Łukasz Gajowy
10. Kamil Niski
11. Anna Lach
12. Paulina Narejko
13. Berenika Bielecka
14. Paulina Mazur
15. Małgorzata Łapińska
16. Bartłomiej Niedziółka
17. Martyna Nowicka
18. Agnieszka Celińska
19. Katarzyna Kępkowska
20. Iga Kościuk
21. Magdalena Strzałek
22. Michał Żurawski
23. Łukasz Mazur
Rok szkolny 2001/2002 1. Emilia Orłowska
2. Magdalena Łapińska
3. Klaudia Stolarczyk
4. Karolina Kryczka
5. Magdalena Olesińska
6. Monika Żurawska
7. Katarzyna Mitkowska
8. Katarzyna Turska
9. Michał Kmieć
10. Martyna Nowicka
11. Izabela Pszczółkowska
12. Patrycja Bartoń
13. Magdalena Smolińska
14. Justyna Bajszczak
15. Paulina Mazur
Rok szkolny 2000/2001 1. Paulina Narejko
2. Aleksandra Bronikowska
3. Karolina Kryczka
4. Anna Kuźma
5. Agnieszka Kępkowska
Rok szkolny 1999/2000 1. Dorota Kowalewska
2. Agata Kwaśna
3. Kamil Mościcki
4. Iwona Wielgosz
Rok szkolny 1998/1999 1. Iwona Wielgosz
2. Agata Kwaśna
3. Dorota Kowalewska
4. Kamil Mościcki
5. Edyta Sawicka
6. Tomasz Jaros
Rok szkolny 1997/1998 1. Hanna Orzeł
2. Karolina Ostrysz
3. Natalia Walczak
4. Joanna Pawłowska
5. Łukasz Sobiech
Rok szkolny 1996/1997 1. Anna Kucharska
2. Artur Mościcki
3. Paweł Skowroński
4. Magdalena Sosnowska
Rok szkolny 1995/1996 1. Anna Osypińska
2. Amela Klembowska
3. Katarzyna Tymoszuk
4. Monika Nurzyńska
5. Anna Kopeć
6. Łucja Sulej
7. Patrycja Mazur
8. Bernard Prokopowicz
9. Norbert Koślacz
Rok szkolny 1994/1995 1. Agata Krasuska
2. Anna Szczygielska
3. Rafał Wasak
Rok szkolny 1993/1994 1. Jacek Rosiak
2. Artur Domoń
3. Marta Orzeł
4. Anna Piech
5. Lidia Prokop
6. Tomasz Smyk
7. Magdalena Ćwik
Rok szkolny 1992/1993 1. Paweł Sosnowski
2. Katarzyna Mateńka
3. Aldona Oklińska
4. Izabela Biadań
5. Artur Klepacki
6. Magdalena Jankowski
7. Grzegorz Stępniak
8. Paweł Toporowicz
Rok szkolny 1991/1992 1. Beata Domańska
2. Marcin Koć
3. Anna Krzęcin
4. Małgorzata Lada
5. Anna Pietrzak
6. Magdalena Tryboń
7. Agnieszka Chudek
8. Joanna Szych
Rok szkolny 1990/1991 1. Magdalena Dziewulska
2. Grzegorz Jóźwik
3. Agata Pawłowska
4. Anna Celej
5. Katarzyna Gomuła
6. Jolanta Tomczak
7. Marzena Krakowiak
8. Monika Makaruk
Rok szkolny 1989/1990 1. Monika Nurzyńska
2. Tomasz Pszczoła
3. Katarzyna Suchodolska
4. Monika Dmowska
5. Monika Kania
6. Elżbieta Osypińska
7. Małgorzata Bosek
8. Małgorzata Guzek
9. Monika Kuryło
l0. Aneta Wierzejska
11. Magdalena Domańska
12. Joanna Żugowska

Author: admin