Osiągnięcia edukacyjne – rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2013/2014
– Jakub Celiński kl. VI a – Laureat Konkursu Kuratoryjnego z języka polskiego, opiekun p. A. Zakrzewska
– Jakub Celiński kl. VI a – Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego org. przez PKOL, opiekun p. A. Zakrzewska
– Paulina Mościcka kl. VI d – Laureatka Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego, opiekun p. R. Męczyńska
– Hubert Gołębiowski kl. VI a – Finalista konkursu Kuratoryjnego z matematyki, opiekun p. E. Chruściel
– Bartłomiej Niewęgłowski kl. III a – I miejsce w Ogólnopolskim IX Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ks. J. Twardowskiego, opiekun p. B. Grochowska
– Lena Włoch kl. III a – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ” Natura 2000 i przyroda mojego regionu”, opiekun p. Cz. Wereszczyńska
– Szymon Kaczor kl. II b – wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2014” kat. kl. II, opiekun p. G. Sawicka
– Amelia Grabowiec kl. II f – wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2014” kat. kl. II, opiekun p. H. Kiryła
– Mateusz Wawer kl. II f – wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2014” kat. kl. II, opiekun p. H. Kiryła
– Alicja Dziurdziak kl. III a
wyróżnienie w 19 Konkursie Piosenki „Wygraj sukces” w Siedlcach, opiekun p. B. Grochowska
wyróżnienie w 35 powiatowym przeglądzie piosenki „Wesołe nutki”, opiekun p. B. Grochowska
wyróżnienie w Konkursie Piosenki dla dzieci i młodzieży „Debiut 2013’w Siedlcach, opiekun p. B. Grochowska
– Przemysław Mikulski kl. III a – wyróżnienie w XXXII Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Barwy słowa”, opiekun p. B. Grochowska
– Bartłomiej Niewęgłowski kl. III a I miejsce w IX Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Marianny Bocian, opiekun p. B. Grochowska
Nagroda specjalna w województwie w XVII Jesiennym Konkursie Recytatorskim „Mimozami jesień się zaczyna”, opiekun p. B. Grochowska
Wyróżnienie w XIII Wojewódzkim Konkursie recytatorskim „Uśmiech Pana Boga” poezji i prozy ks. J. Twardowskiego, opiekun p. B. Grochowska
– Jan Nowicki kl. III a – III miejsce Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Asy z trzeciej klasy”, opiekun p. B. Grochowska
– Jakub Ochnik kl. III c – I miejsce Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Asy z trzeciej klasy”, opiekun p. Cz. Wereszczyńska
– Wiktoria Zawadzka kl. IV a
Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim i w ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marii Konopnickiej, opiekun p. A. Zakrzewska
wyróżnienie w XIV ogólnopolskim Konkursie na Tomik Literacki Młodych Autorów, opiekun p. A. Zakrzewska
I miejsce w Konkursie Powiatowym ” Ilustracje do baśni Oskara Kolberga”, opiekun p. A. Zakrzewska
II miejsce Powiatowym Konkursie Plastycznym ” Motocyklem przez historię i teraźniejszość”, opiekun p. A. Zakrzewska
I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Ilustracje do baśni Oskara Kolberga”, opiekun p. H. Sekita-Waltz
II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Motocyklem przez historię i teraźniejszość”
– Oliwia Głuchowska kl. IV b – Wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2014”, opiekun p. Z. Pielaszek
– Weronika Sulej kl. IV e 
Laureatka Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Karta wielkanocna”, opiekun p. H. Sekita-Waltz
Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Rodzina to największy skarb”, opiekun p. H. Sekita-Waltz
– Kajetan Gryczka kl. V a – III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie dla klas V „English Master”, opiekun p. R. Męczyńska
– Aleksandra Bartnikiewicz V b
III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie dla klas V „English Master”, opiekun p. M. Tuchowska
Laureatka Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Karta wielkanocna”, opiekun p. H. Sekita-Waltz
– Laura Dębowska kl. V b – Laureatka Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Karta wielkanocna”, opiekun p. H. Sekita-Waltz
– Weronika Konieczna kl. V b
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Mam koleżanki i kolegów cudzoziemców” J. Gałach
Laureatka Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Karta wielkanocna” H. Sekita-Waltz
– Agnieszka Laskowska kl. V b – I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Rodzina to największy skarb” H. Sekita-Waltz
– Piotr Osiak kl. V b – Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Rodzina to największy skarb” H. Sekita-Waltz
– Klaudia Matysiak kl. V c – II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Rodzina to największy skarb” H. Sekita-Waltz
– Klaudia Borejko kl. Vd I miejsce – XII Spotkanie z Piosenką ,,Warszawa da się lubić”
I miejsce – Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Śpiewający Słowik
III miejsce w kategorii Patriotyzm dzieci – XVII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej
– Natalia Dobrowolska kl. V d – Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Rodzina to największy skarb”, opiekun p. H. Sekita-Waltz
– Karolina Jakubaszek kl. V d – Wyróżnienie – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2014”, opiekun p. Z. Pielaszek
– Hubert Gołębiowski kl. VI a – I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym, opiekun p. E. Chruściel
– Kamila Gajo kl. VI b – Finalistka Konkursu Kuratoryjnego z języka polskiego – etap powiatowy, opiekun p. J. Gałach
– Julita Jarzębska kl. VI b – wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim ks. Jana Twardowskiego na etapie wojewódzkim
– Mateusz Nowok kl. VI d – Wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2014”, opiekun p. Z. Pielaszek
– Dawid Bieniek kl. VI e – Etap rejonowy Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego, opiekun p. Z. Pielaszek
– Bartosz Chromiński kl. VI e – Etap rejonowy Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego, opiekun p. Z. Pielaszek
– Kacper Zborowski kl. VI e
Etap rejonowy Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego, opiekun p. Z. Pielaszek
Etap rejonowy Kuratoryjnego Konkursu z przyrody, opiekun p. A. Kościuk

Author: admin